Kateqoriya: Seçki qanunvericiliyi

İNZİBATİ XƏTA VƏ CİNAYƏT ƏMƏLİ HESAB EDİLƏN SEÇKİ HÜQUQ POZUNTULARI VƏ BU POZUNTULARDAN ŞİKAYƏTLƏRİN VERİLMƏSİ QAYDALARI

"Hüquq və İnkişaf" Ictimai Birliyi Avropa İttifaqının dəstəyi ilə həyata keçirdiyi" Azərbaycanda seçki hüquqlarının müdafiəsinə və məlumatlılığa dəstək" dəstək layihəsi çərçivəsində "İNZİBATİ XƏTA VƏ CİNAYƏT ƏMƏLİ HESAB EDİLƏN SEÇKİ HÜQUQ POZUNTULARI VƏ BU POZUNTULARDAN ŞİKAYƏTLƏRİN VERİLMƏSİ QAYDALARI" mövzusunda qısa videomühazirə hazırlayıb. Həmin videomühazirəni təqdim edirik. Geplaatst door Hafiz Hasanov op maandag 26 maart 2018

Azәrbaycan Respublikasında seçkilәrdә “exit-poll” keçirәn tәşkilatların akkreditasiyası Q A Y D A L A R I

Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Seçki Komissiyasının 05 iyun 2013-cü il tarixli 5/32 saylı Qәrarı ilә tәsdiq edilmişdir.  Azәrbaycan Respublikasında seçkilәrdә “exit-poll” keçirәn tәşkilatların akkreditasiyası Q A Y D A L A R I “Exit-poll” keçirmәk üçün akkreditasiya olunma qaydaları Azәrbaycan Respublikası Seçki Mәcәllәsinin (bundan sonra – Seçki Mәcәllәsi) 25.2.23-cü maddәsi vә bu Qaydalarla tәnzimlәnir. 1.“Exit-poll” keçirmәk […]

ELECTION REFORM PAPER

ELECTION REFORM PAPER Recommendation on priority issues regarding improvement of the electoral legislation of the Republic of Azerbaijan OVERVIEW Elections held in Azerbaijan since 1992 have not been free, fair and transparent, and have been evaluated as ‘incompatible with international standards’ by prominent domestic and international organizations, including the OSCE Office for Democratic Institutions and […]