Kateqoriya: Rəylər/Təkliflər

QHT qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə dair Təkliflər

 Qeyri-hökumət təşkilatlarına dair hüquqi mühitin yaxşılaşdırılmasına dair  Təkliflər   Preambula 2016-cı ilin sonlarından başlayaraq qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunvericiliyə edilmiş məhdudlaşdırıcı xarakterli dəyişikliklərin aradan qaldırılması və ümumilikdə QHT qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu tədbirlər əsasən aşağıdakıları əhatə etmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  “Xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrantların verilməsi prosedurunda “bir pəncərə” prinsipinin […]