Ay: Avqust 2017

Azərbaycan Respublikasında kecirilən seçkilərdə (referendumda) yerli müşahidənin aparılması qaydaları haqqında T Ə L İ M A T

Azərbaycan Respiblikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 iyul 2008-ci il tarixli 7/27-3 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikasında kecirilən seçkilərdə (referendumda) yerli müşahidənin aparılması qaydaları haqqında T Ə L İ M A T Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) Azərbaycan Respublikası vətəndaşının müşahidə aparması qaydaları Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin (bundan sonra – Seçki Məcəlləsi) 40-43-cü maddələrinə […]

Seçkilərdə (referendumda) səsvermə günü istifadə edilən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin S İ Y A H I S I

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 iyun 2013-cü il tarixli 6/47 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş, 29 may 2014-cü il tarixli 1/4 saylı Qərarı ilə dəyişikliklər edilmişdir. Seçkilərdə (referendumda) səsvermə günü istifadə edilən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin S İ Y A H I S I Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) səsvermə günü istifadə edilən şəxsiyyəti […]

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında T Ə L İ M A T

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 12 avqust 2008-ci il tarixli 11/53-2 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş, 23 iyul 2010-cu il tarixli 15/58-6 saylı, 19 oktyabr 2012-ci il tarixli 5/16 saylı, 18 iyun 2013-cü il tarixli 6/60 saylı və 31 avqust 2015-ci il tarixli 14/106 saylı Qərarları ilə dəyişikliklər edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına və […]