Ay: Mart 2018

Azәrbaycan Respublikasında seçkilәrdә “exit-poll” keçirәn tәşkilatların akkreditasiyası Q A Y D A L A R I

Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Seçki Komissiyasının 05 iyun 2013-cü il tarixli 5/32 saylı Qәrarı ilә tәsdiq edilmişdir.  Azәrbaycan Respublikasında seçkilәrdә “exit-poll” keçirәn tәşkilatların akkreditasiyası Q A Y D A L A R I “Exit-poll” keçirmәk üçün akkreditasiya olunma qaydaları Azәrbaycan Respublikası Seçki Mәcәllәsinin (bundan sonra – Seçki Mәcәllәsi) 25.2.23-cü maddәsi vә bu Qaydalarla tәnzimlәnir. 1.“Exit-poll” keçirmәk […]

Salyan, Şirvan, Lənkəran və Sumqayıt şəhərlərində “Azərbaycanda seçki hüquqlarına və məlumatlılığına dəstək” layihəsi çərçivəsində növbəti seminarlar keçirilib

“Hüquq və İnkişaf” İtimai Birliyi (HİİB) Avropa İttifaqının dəstəyi ilə həyata keçirdiyi “Azərbaycanda seçki hüquqlarına və məlumatlılığına dəstək” layihəsi çərçivəsində Salyan, Şirvan, Lənkəran və Sumqayıt şəhərlərində yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri, müşahidəçilər və seçicilər üçün “Seçki hüquqlarına dair məlumatlılığın artırılması” mövzusunda keçirib. seminarlar keçirib. seçki komissiyasının üzvləri, . Seminarlarda iştirakçılara seçki hüquqları və seçkilərdə iştirakın formaları, […]

ELECTION REFORM PAPER

ELECTION REFORM PAPER Recommendation on priority issues regarding improvement of the electoral legislation of the Republic of Azerbaijan OVERVIEW Elections held in Azerbaijan since 1992 have not been free, fair and transparent, and have been evaluated as ‘incompatible with international standards’ by prominent domestic and international organizations, including the OSCE Office for Democratic Institutions and […]

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində vətəndaşların öz təşəbbüsü ilə prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi, seçicilərin təşəbbüs qruplarının yaradılması və onlar tərəfindən prezidentliyə namizədin irəli sürülməsi qaydaları haqqında T Ə L İ M A T

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində öz təşəbbüsü ilə passiv seçki hüququna malik olan vətəndaşlar və ya aktiv seçki hüququ olan vətəndaşların yaratdıqları təşəbbüs qrupları tərəfindən prezidentliyə namizədliyin irəli sürülməsi qaydaları Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin (bundan sonra – Seçki Məcəlləsi) 53-cü,180-ci maddələri və bu Təlimatla nizamlanır. 1. Ümumi müddəalar 1.1. Seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərar rəsmi dərc […]